کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 10:37 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

چهاردهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/10/25) با دستور جلسه: (وادی پنجم)؛ بااستادی: (کمک راهنمای محترم خانم لیلا) نگهبانی: (خانم نسرین) و دبیرموقتی: (خانم زهرا) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 09:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

سیزدهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/10/25) با دستور جلسه: (غذای ما دوای ما؛ دوای ما غذای ما)؛ بااستادی: (خانم مرضیه) نگهبانی: (خانم نسرین) و دبیری: (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 08:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/10/18) با دستور جلسه: (کمک من به کنگره و کمک کنگره به من)؛ بااستادی: ( کمک راهنما خانم زهره) نگهبانی: (خانم نسرین) و دبیری: (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 06:19 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/10/11) با دستور جلسه: (جهان بینی در ورزش)؛ بااستادی: (کمک راهنمای محترم خانم فریبا) نگهبانی: (خانم نسرین) و دبیری: (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 09:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/10/4) با دستور جلسه:(وادی چهارم)؛ بااستادی: (خانم زهرا)نگهبانی: (خانم نسرین) ودبیری: (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 10:24 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه؛ از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60؛ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه؛ (96/9/20) با دستور جلسه:(بنیان کنگره60)؛ بااستادی: (کمک راهنما خانم زهره) نگهبانی: (خانم نسرین) ودبیری: (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 04:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله


هشتمین جلسه از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ویژه همسفران نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه (96/9/13)؛ با دستور جلسه:(رابطه یادگیری بامعرکه گیری)بااستادی:(خانم نسیم) نگهبانی:(خانم نسرین) ودبیری (خانم عفت) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 10:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله


هفتمین جلسه از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ویژه همسفران نمایندگی شهرری؛ در روز دوشنبه مورخه (96/8/29)؛ با دستور جلسه:(وادی سوم) با استادی: خانم الهام نگهبانی:خانم نسرین و دبیری:خانم زهره راس ساعت 15 آغازبه کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 11:32 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران نمایندگی شهرری؛ درروز دوشنبه مورخه(96/8/22)؛ بادستور جلسه :(DST وتجربه من از سایر روش ها) با استادی:خانم لیلا نگهبانیخانم نسرین و دبیری: خانم زهره راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 03:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دوره هجدهم؛ کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60؛ ویژه همسفران نمایندگی شهرری؛ درروز دوشنبه مورخه(96/8/15)؛ بادستور جلسه :(جشن گلریزان) با استادی: اسیستانت محترم سرکار خانم مژگان نگهبانی: خانم نسرین ودبیری: خانم زهره راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 05:05 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

چهارمین جلسه از دوره هجدهم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران,شعبه شهرری,درروزدوشنبه مورخه96/8/8, بادستورجلسه:(وادی دوم وتاثیرآن روی من)بااستادی:خانم اعظم, نگهبانی:خانم نسرین ودبیری:خانم زهره راس ساعت15آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 06:15 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

سومین جلسه از دوره هجدهم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری درروزدوشنبه مورخه96/8/1 بادستورجلسه:ازدواج بااستادی:خانم منصوره,نگهبانی:خانم نسرین ودبیری:خانم زهره راس ساعت15آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 25 مهر 1396 ساعت 01:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

دومین جلسه ازدوره هجدهم کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره60 شعبه شهرری,روزدوشنبه96/7/24بادستورجلسه:ازفرمانبرداری تا فرماندهی بااستادی:خانم محبوبه ,نگهبانی:خانم نسرین ودبیری:خانم زهره راس ساعت15آغازبه کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60ویژه همسفران شعبه شهرری
سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت 02:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاگ: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

اولین جلسه از دوره هجدهم کارگاههای اموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شهرری ,روزدوشنبه مورخه96/7/17 بادستورجلسه  : سیستم ایکس بااستادی خانم آزاده,نگهبانی خانم نسرین ودبیری خانم زهره راس ساعت 15 آغاز به کارنمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خانمهای همسفر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic