جلسه هماهنگی کمک راهنماها
چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 09:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/11/29 با دستور جلسه: سیگار با استادی دستیار محترم دیده بان خانم اعظم جلالی نگهبانی کمک راهنما خانم زهره و دبیری کمک راهنما خانم سمیه ساعت 14 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 3 دی 1398 ساعت 08:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/10/03 با دستور جلسه: حال خوش راهنما و تاثیر آن در لژیون و برنامه ریزی برای برگزاری جشن همسفر با استادی کمک راهنما خانم زهره نگهبانی کمک راهنما خانم زهره و دبیری کمک راهنما خانم لیلا ساعت 14 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی
سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 07:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت محترم خانم منصوره، مرزبانان و راهنماهایان تازه واردین مورخه 98/09/12 راس ساعت 14 با دستور جلسه: مروری بر پروتکل تازه واردین و پرسش و پاسخ برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 10:38 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/9/5 با دستورجلسه "ارتباط راهنما و مسئولین نمایندگی (اسیستانت، مرزبان)" با استادی مرزبان همسفر عفت ساعت 14 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت 12:30 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/7/30 با دستورجلسه "نقش راهنما در توانمند سازی لژیون سردار" با استادی کمک راهنما همسفر لیلا ساعت 14 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

چلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/07/02 راس ساعت 14 با استادی کمک راهنما خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 5 شهریور 1398 ساعت 11:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/06/05 راس ساعت 14 با دستور جلسه: سی دی: عقاید بازدارنده با استادی کمک راهنما خانم طاهره برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 09:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت محترم خانم منصوره، مرزبانان و کمک راهنماهای تازه واردین مورخه 98/05/22 راس ساعت 14 با دستور جلسه: سی دی: ایمان و اراده، زمان و انرژی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 08:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/05/15 راس ساعت 14 با دستور جلسه: سی دی: ایمان و اراده، زمان و انرژی با استادی اسیستانت محترم خانم منصوره برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 11:44 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور کمک راهنماها، مرزبانان و راهنماهای تازه واردین مورخه 98/4/18 راس ساعت 14 با دستور جلسه شمسشیر در سنگ با استادی کمک راهنما خانم محبوبه برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنما
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 10:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت محترم خانم مژگان، کمک راهنماها، مرزبانان و راهنماهای تازه واردین مورخه 98/3/21 راس ساعت 14 برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 09:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت محترم خانم مژگان، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/2/24 راس ساعت 14 برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 08:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
جلسه هماهنگی کمک راهنماها با حضور، اسیستانت محترم خانم مژگان، کمک راهنماهای عزیز و مرزبانان محترم با دستورجلسه برنامه ریزی جلسات هماهنگی و آزمونها مورخه 98/2/2 راس ساعت 13:30 برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 06:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
جلسه هماهنگی کمک راهنمایی با حضور، کمک راهنماهای محترم و مرزبانان محترم با دستورجلسه سی دی کفر مورخه 97/11/29 راس ساعت 14 برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها،

جلسه هماهنگی کمک راهنماها
دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 09:05 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
جلسه هماهنگی کمک راهنمایی با حضور اسیستانت محترم سرکار خانم مژگان، کمک راهنماهای محترم و مرزبانان محترم با دستورجلسه بحث آزاد با استادی اسیستانت محترم خانم مژگان مورخه 97/11/15 راس ساعت 14 برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنماها، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic