رهایی همسفران
چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت 02:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه 1398/8/1 همسفر شهین از لژیون پنجم، کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم شهین، عرض تبریک خدمت اعضای لژیون پنجم 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/07/25) همسفر سمیه از لژیون چهارم، کمک راهنما خانم محبوبه موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم سمیه و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم محبوبه، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/07/25) همسفر شبنم و همسفر الناز از لژیون چهارم، کمک راهنما خانم محبوبه با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم شبنم و خانم الناز، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم محبوبه

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 04:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/7/3) همسفر اکرم از لژیون ششم، کمک راهنما خانم سمیه موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم اکرم و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم سمیه، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 09:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/6/27) همسفر اکرم از لژیون هشتم، کمک راهنما خانم زهرا موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم اکرم و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهرا، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 09:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/06/14) همسفر فاطمه از لژیون سوم، کمک راهنما خانم زهره و همسفر نازنین از لژیون دوم، کمک راهنما خانم ندا وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم فاطمه و خانم نازنین و خانواده های محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمایان گرامی خانم زهره و خانم ندا، به امید رهایی سفر اولی های عزیزادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 05:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/5/30) همسفر نسرین از لژیون دوم، کمک راهنما خانم ندا وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم نسرین و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم ندا، به امید رهایی سفر اولی های عزیز. لازم به ذکر هست که خانم نسرین با نوشتن چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 07:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز جمعه (98/5/25) همسفر فاطمه از لژیون هشتم، کمک راهنما خانم زهرا در پارک طالقانی وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم فاطمه و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهرا، به امید رهایی سفر اولی های عزیزادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 02:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست
 

روز چهارشنبه (98/05/23) همسفر عفت و همسفر فاطمه از لژیون پنجم، کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم عفت و خانم فاطمه، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم منصوره

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 02:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/05/23) همسفر مریم از لژیون هشتم، کمک راهنما خانم زهرا و همسفر فرزانه از لژیون اول کمک راهنما خانم لیلا و همسفر مستوره از لژیون اول کمک راهنما خانم لیلا وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم مریم، خانم فرزانه، خانم مستوره و خانواده های محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمایان گرامی خانم لیلا و خانم زهرا، به امید رهایی سفر اولی های عزیزادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 06:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/4/26) همسفر مریم از لژیون چهارم، کمک راهنما خانم محبوبه و همسفر انعام از لژیون سوم کمک راهنما خانم زهره و همسفر فاطمه از لژیون هشتم کمک راهنما خانم زهرا وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم مریم، خانم انعام، خانم فاطمه و خانواده های محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمایان گرامی خانم محبوبه، خانم زهره و خانم زهرا، به امید رهایی سفر اولی های عزیزادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 02:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز جمعه (98/3/31) همسفر مهری از لژیون اول، کمک راهنما خانم لیلا در پارک طالقانی وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم مهری و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم لیلا، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 10:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/3/29) همسفر زهرا از لژیون دوم، کمک راهنما خانم ندا وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم زهرا و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم ندا، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 03:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/3/22) همسفر فاطمه از لژیون نهم، کمک راهنما خانم طاهره وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم فاطمه و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم طاهره، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 04:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/2/11) همسفر زهرا از لژیون هشتم، کمک راهنما خانم زهرا  وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم زهرا و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت بابت اولین رهایی لژیون هشتم، خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهرا، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: