رهایی همسفران
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 02:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/11/16) کمک راهنما خانم ندا از لژیون دوم، رهجوی کمک راهنما خانم مریم با نوشتن بیش از چهل سی دی کامل و همسفر زهرا از لژیون پنجم، رهجوی کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم ندا و خانم زهرا، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنما خانم مریم و کمک راهنما خانم منصوره


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 06:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )

پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز دوشنبه 1398/11/14 همسفر مرضیه از لژیون نهم، کمک راهنما خانم طاهره و همسفر عاطفه از لژیون هفتم، کمک راهنما خانم زهره با نوشتن چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم مرضیه و خانم عاطفه، عرض تبریک خدمت اعضاء لژیون هفتم و نهم


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 3 بهمن 1398 ساعت 12:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/11/02) کمک راهنما خانم سمیه، رهجوی کمک راهنما خانم ندا با نوشتن بیش از چهل سی دی کامل و همسفر زهرا از لژیون ششم، کمک راهنما خانم سمیه با نوشتن چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم سمیه و خانم زهرا، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنما خانم ندا و کمک راهنما خانم سمیه

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 02:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/10/25) کمک راهنما خانم محبوبه رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه با نوشتن بیش از چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند عرض تبریک خدمت کمک راهنما خانم محبوبه و لژیون چهارم

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 09:31 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )

پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه 1398/10/18 همسفر فریبا از لژیون پنجم، کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم فریبا، عرض تبریک خدمت اعضاء لژیون پنجم 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 02:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/10/11) همسفر زینب از لژیون سوم، کمک راهنما خانم زهره موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم زینب و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهره، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 4 دی 1398 ساعت 02:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/10/4) کمک راهنما خانم زهره رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه با نوشتن بیش از چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند عرض تبریک خدمت کمک راهنما خانم زهره و لژیون سوم


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 12:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )

پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/09/27) کمک راهنما خانم منصوره، اسیستانت محترم شعبه، راهنما خانم شهره نوشتن بیش از چهل سی دی کامل و همسفر فاطیما از لژیون پنجم، کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم منصوره و خانم فاطیما، عرض تبریک و خداقوت خدمت راهنما خانم شهره و کمک راهنمای محترم خانم منصورهادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 03:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه کمک راهنما همسفر لیلا از لژیون یکم، کمک راهنما خانم شهره با نوشتن بیش از چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. همسفر الهام از لژیون یکم کمک راهنما خانم لیلا با نوشتن چهل سی دی کامل وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم شهره و خانم لیلا و خانم الهام و نمایندگی همسفران شهرری


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 03:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز جمعه 98/9/15 همسفر لیلا از لژیون سوم، کمک راهنما خانم زهره موفق به تثبیت سفر اول شدند.  همسفر لیلا در روز چهارشنبه 98/9/20 با ارائه چهل سی دی کامل وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم لیلا و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهره، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 6 آذر 1398 ساعت 03:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )

پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/9/6) همسفر فاطمه از لژیون سوم، کمک راهنما خانم زهره برای دومین بار گل رهایی دریافت کردند عرض تبریک خدمت خانم فاطمه و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم زهره، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت 02:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه 1398/8/1 همسفر شهین از لژیون پنجم، کمک راهنما خانم منصوره با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم شهین، عرض تبریک خدمت اعضای لژیون پنجم 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/07/25) همسفر سمیه از لژیون چهارم، کمک راهنما خانم محبوبه موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم سمیه و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم محبوبه، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (1398/07/25) همسفر شبنم و همسفر الناز از لژیون چهارم، کمک راهنما خانم محبوبه با نوشتن  چهل سی دی کامل رسما وارد سفر دوم شدند. عرض تبریک خدمت خانم شبنم و خانم الناز، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم محبوبه

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران،

رهایی همسفران
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 04:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران: همسفر منصوره | ( نظرات )
پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگریست

روز چهارشنبه (98/7/3) همسفر اکرم از لژیون ششم، کمک راهنما خانم سمیه موفق به اخذ گل رهایی و تثبیت سفر اول شدند. عرض تبریک خدمت خانم اکرم و خانواده محترم، عرض تبریک و خداقوت خدمت کمک راهنمای گرامی خانم سمیه، به امید رهایی سفر اولی های عزیز

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic